Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har jag varit tvungen att från svenska till franska

Översätt har jag varit tvungen att till andra språk