Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har ni bestämt er från svenska till franska

hara

Översätt har ni bestämt er till andra språk