Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har ni n��got emot från svenska till franska

hara

Översätt har ni n��got emot till andra språk