Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har ni något emot? från svenska till franska

hara

Översätt har ni något emot? till andra språk