Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta helt och h��llet, alldeles från svenska till franska

ochet

Översätt helt och h��llet, alldeles till andra språk