Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta helt och h��llet, v��ldigt från svenska till franska

ochet

Översätt helt och h��llet, v��ldigt till andra språk