Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta helt och hållet från svenska till franska

Annons
ochet
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt helt och hållet till andra språk