Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hem till mina föräldrar från svenska till franska

tillà

Översätt hem till mina föräldrar till andra språk