Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hem, hem till sig från svenska till franska

tillà

Översätt hem, hem till sig till andra språk