Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hennes dator från svenska till franska

sonfils
sinases

Översätt hennes dator till andra språk