Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta herr Pivot från svenska till franska

ochet

Översätt herr Pivot till andra språk