Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta herre, min herre från svenska till franska

minmon

Översätt herre, min herre till andra språk