Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta herregud! från svenska till franska

GudDieu
minmon

Översätt herregud! till andra språk