Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta herregud, j��sses! från svenska till franska

GudDieu
minmon

Översätt herregud, j��sses! till andra språk