Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hj��rter (kort) från svenska till franska

Översätt hj��rter (kort) till andra språk