Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta homme d’affaires från franska till svenska

Översätt homme d’affaires till andra språk