Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta homogen, likartad från svenska till franska

Översätt homogen, likartad till andra språk