Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon ��ppnar från svenska till franska

Översätt hon ��ppnar till andra språk