Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon får syn på från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt hon får syn på till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018