Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon f��rsvann från svenska till franska

Översätt hon f��rsvann till andra språk