Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon g��r iv��g från svenska till franska

Översätt hon g��r iv��g till andra språk