Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon hade ett fint minne av den från svenska till franska

Översätt hon hade ett fint minne av den till andra språk