Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon har aldrig l��rt k��nna dem från svenska till franska

Översätt hon har aldrig l��rt k��nna dem till andra språk