Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon har p�� sig från svenska till franska

hara

Översätt hon har p�� sig till andra språk