Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon har st��llt in allt från svenska till franska

Översätt hon har st��llt in allt till andra språk