Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon kommer att ha l��mnat från svenska till franska

Översätt hon kommer att ha l��mnat till andra språk