Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon ser snobbig ut från svenska till franska

Översätt hon ser snobbig ut till andra språk