Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon ser tr��tt ut från svenska till franska

Översätt hon ser tr��tt ut till andra språk