Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon stiger upp, hon g��r upp från svenska till franska

Översätt hon stiger upp, hon g��r upp till andra språk