Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon t��nker inte p�� det från svenska till franska

Översätt hon t��nker inte p�� det till andra språk