Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon tittar p�� honom från svenska till franska

Översätt hon tittar p�� honom till andra språk