Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon tog med sig från svenska till franska

medavec

Översätt hon tog med sig till andra språk