Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon var alldeles ensam från svenska till franska

Översätt hon var alldeles ensam till andra språk