Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon är inte längre där från svenska till franska

Översätt hon är inte längre där till andra språk