Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon har aldrig lärt känna dem från svenska till franska

Översätt hon har aldrig lärt känna dem till andra språk