Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon kommer att ha lämnat från svenska till franska

Översätt hon kommer att ha lämnat till andra språk