Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon lär vara mycket bra från svenska till franska

Översätt hon lär vara mycket bra till andra språk