Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon såg, har sett från svenska till franska

Översätt hon såg, har sett till andra språk