Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta horrifié, horrifiée från franska till svenska

Översätt horrifié, horrifiée till andra språk