Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta humilié, humiliée från franska till svenska

Översätt humilié, humiliée till andra språk