Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hundra km i timmen, i hundra km i timmen från svenska till franska

100cent
sexsix
4quatre

Översätt hundra km i timmen, i hundra km i timmen till andra språk