Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hur ��r l��get från svenska till franska

Översätt hur ��r l��get till andra språk