Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hur säger man 21a från svenska till franska

Översätt hur säger man 21a till andra språk