Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i från svenska till franska

ià
ipar
ien
idans

Översätt i till andra språk