Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i det godas tj��nst från svenska till franska

Översätt i det godas tj��nst till andra språk