Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i framtiden från svenska till franska

omdans
idans

Översätt i framtiden till andra språk