Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i kropp och sj��l från svenska till franska

ochet

Översätt i kropp och sj��l till andra språk