Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i sista ��rskursen från svenska till franska

Översätt i sista ��rskursen till andra språk