Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i ditt ställe från svenska till franska

dinates
dinton

Översätt i ditt ställe till andra språk