Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i första ring, i ettan, i första klass på gymnasiet från svenska till franska

vidpour

Översätt i första ring, i ettan, i första klass på gymnasiet till andra språk